Når tre kommuner blir én, blir det ikke lenger bruk for så mange lederstillinger. Det gjelder også mellomledernivået.

Der går antall stillinger ned fra 183 til 137. Denne uken fikk alle beskjed om hvem som er innstilt.

LES OGSÅ: 19 sjefer skal bli 7

– Vi har hatt samtaler med alle. Det viser seg at mange ikke ønsker å fortsette i en lederstilling som er blitt vesentlig større med ditto ansvar. Flere vil heller bruke sin erfaring og kompetanse i ordinære stillinger eller ønsker en avtale knyttet til sluttpakke eller pensjon. Men vi vet også at det for noen har vært vanskelig å stå i denne usikkerheten over tid, sier rådmann Lars Bjerke.

Resten på plass før sommeren

Kommunen har inngått en omstillingsavtale med tillitsvalgte som sikrer likebehandling og at avtaleverket følges.

– Prosessen er helt grei, slik den må være, sier hovedtillitsvalgt Anders Fosen. De som ikke har blitt innstilt etter eget ønske får nå muligheten til en samtale om sin sak og ha med seg tillitsvalgt på møtet. I slutten av måneden tar rådmannen en endelig beslutning.

LES OGSÅ: Kultursjef Haan går ut av kommunekabalen

Av dem som er innstilt, er 65 prosent fra Asker, 20 fra Røyken og 15 fra Hurum.

Resten av organisasjonen skal være på plass før sommeren.