Gratulerer med dagen, 17. mai! Tusen takk til Folkeuniversitetet som har invitert oss til å feire Grunnlovsdagen.

I morgen er det 17.mai og Norges nasjonaldag. Dagen feires fordi Norge fikk sin egen grunnlov 17.mai i 1814, og Norge ble et selvstendig land. Denne dagen er veldig viktig for nordmennene og alle de som bor i Norge. I de første årene etter 1814, ble dagen bare feiret noen steder. Etter hvert feiret hele landet nasjonaldagen. Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 var en gruppe valgte representanter som hadde i oppgave å skrive Norges grunnlov. De var samlet på Eidsvoll i 1814 mellom 10. april og 20. mai.

17.mai er en glad dag som samler mennesker til fest. På 17. mai bruker mange mennesker tradisjonelle klær og det er viktig å ha med flagg. Barna går i barnetoget. I Asker hilser barnetoget kongefamilien. Barnetoget på 17. mai er lokale parader av marsjerende musikkorps og skolebarn som vifter med norske flagg. Når de går forbi slottet og kongen, synger og danser folk. På 17 mai skjer det forskjellige aktiviteter på gaten, og folk spiser pølser, is og kaker.

Denne dagen feirer vi frihet, likhet, demokrati og brorskap.

Frihet:

Frihet betyr for oss at folk får leve som de vil, uansett hvilken religion de tilhører, hvilken hudfarge de har og hvor de kommer fra. Frihet for oss betyr å leve fritt og si sine meninger.

Det er vanlig å si at vi er født frie,men det er ikke alles opplevelse. Alle har ikke vært frie til å velge hvordan de vil kle seg, velge partner eller engang å bo for seg selv. For mange har det vært en kamp for å oppnå dette.Nå lever vi i et fritt land. Det gir oss trygghet til å stå opp for andre som opplever urett. Mange har ikke den friheten de fortjener i dag,men et sterk ønske om å oppnå det, og det arbeider de aktivt for.

Frihet er noe vi har kjempet for å få. Frihet er ikke noe som har kommet automatisk, som noen tror. Ta godt vare på den, la aldri noen bestemme over deg, og del friheten med andre som ikke har den. Vi hører ofte at vi mennesker er født frie, derfor har vi også rett til leve fritt.

Likhet:

Likhet vil si at alle har samme status og rettigheter og at godene i et samfunn fordeles likt. Likhet betyr også at alle har like muligheter i samfunnet, uansett hvilken bakgrunn de har.

Likhet er viktig for alle personer i hele verden. Mennesker ser ulike ut og er født med forskjellig hudfarge, er korte eller høye. Folk har forskjellige jobber innen renhold, som sjåfør, pilot eller lege, men vi må tenke at alle er like.

Likhet er respekt. Hvis vi tenker at alle har lik verdi kan det forhindre krig, rasisme eller konflikter på grunn av religion. Likhet gir et inkluderende samfunn og fremmer bedre kommunikasjon mellom mennesker og land. Likhet utvikler relasjoner som fremmer velstand og kultur.

Demokrati:

I dag er demokrati viktig for oss, for ytringsfrihet, likhet og rettssikkerhet. Demokratiske land har grunnlov, og de vet hvordan land skal styres. Uten demokratiet kunne vi ikke leve sammen i et land. Vi er heldige som bor i et land som har demokrati. Demokrati er viktig, og det fremmer utvikling. Når vi har demokrati, så kan vi velge hvem som skal styre landet. Vi kan tro hva vi vil, og ingen kan tvinge oss til å tro noe vi ikke vil.

Denne dagen er viktig for alle små og store . 17.mai symboliserer frihet og uavhengighet.

Vi sier at nordmenn er heldige som er født i et fritt land, men vi må huske at de ga offer for å få dette landet. Nordmenn har også møtt vanskeligheter i livene sine og jobbet hardt for landet sitt.

Vi kom til Norge for ikke så mange år siden, og nå føler vi oss som en del av samfunnet. Vi har jobbet hardt for å lære oss norsk og bli kjent med nordmenn og deres kultur. Nordmenn er veldig snille og hyggelige. Men vi vil også si at det er litt vanskelig å bli kjent med dem. Når du blir kjent, da begynner det å bli morsomt og du kan bygge nettverk. Da vil du trives godt i dette samfunnet. Nordmenns kultur er veldig morsom og spennende.

Les mer på budstikka.no/debatt

Vi har lært av nordmenn å være selvstendige å gjøre ting selv. Slik kan du klare deg selv.

Vi har fått muligheten her i Norge til å bli noen, og til selv å velge hva vi vil bli. Vi føler oss trygge og har mer tillit til oss selv enn før . Derfor må vi tenke at vi er heldige som er her i et fritt land. Men det er vanskelig å lære seg norsk.

Selv om vi snakker veldig dårlig norsk, så får vi god hjelp og respekt. Nordmenn sier aldri “dere snakker ganske dårlig norsk, så vi vil ikke snakke med deg”. Det gjør de ikke . Nordmenn vil bare hjelpe oss til hvordan vi kan lære oss norsk, og hvordan vi kan integrere oss i samfunnet.

Derfor vil vi gjerne takke hjertelig for at Norge gir oss alle muligheter.

Vi ønsker alle en god Grunnlovsdag!