STOR OG TUNG: Arenaen på Fornebu har påført eierne store tap til nå. Verdien er neppe større enn heftelsene på anlegget, fastslår tingretten i sin kjennelse. begge FOTO: KARL BRAANAAS

Tingretten: Arenaen er verdiløs

Arenaen på Fornebu er så å si verdiløs for kreditorene til konkurstruede Stabæk Holding.
Morten Gisle Johnsen
Publisert 27.12.2010 kl. 13:52 Oppdatert 27.12.2010 kl. 14:56

Tips en venn på e-post:


Stabæk Holding-konsernet

  • Stabæk Holding-konsernet utøres av seks aksjeselskaper. Alle har vært underlagt en likviditetsmessig der innlån er tilført Stabæk Holding AS, for derfra å bli distribuert til konsernselskapene etter behov. Det er omfattende interne mellomværender selskapene imellom.
  • Forhandlingene om tvangsakkord gjelder fire av selskapene:
  • Stabæk Holding AS er selve holdingselskapet.
  • Fornebu Arena AS er hjemmelshaver til arenaseksjonene.
  • FA Leie AS eier delvis leasede og driftsmidler som er installert i arenaen.
  • Fornebu Event AS leier ut arenaen til eventer, konserter, messer, konferanser etc.
  • To selskaper omfattes ikke av forhandlingene:
  • Sameiedrift Widerøeveien nr. 1 AS er forvaltningsselskapet for hele eiendommen.
  • Arena Idrett AS sitter på leiegarantien som er gitt til seksjonseier av næringsarealene og Sameiedrift Widerøeveien nr. 1 AS.
HØYT PRESS: Arenaeier Kjell Chr. Ulrichsen (nærmest) og styreleder Diderik B. Schnitler forsøker å finansiere en akkordløsning gjennom en større refinansiering av hele Stabæk Holding-konsernet.

Arenaen er Stabæk Holdings eneste aktivum. Anleggets bokførte verdi på 303 millioner kroner er langt over reell markedsverdi. Samtidig er heftelsene på bygget så store, at arenaen sannsynligvis ikke har noen verdi for kreditorene.

Det fastslår Asker og Bærum tingrett i kjennelsen som ligger til grunn for forhandlingene om tvangsakkord, som ble åpnet mandag før jul.

Løsning i januar?

Alt tyder på at konkurs eller fortsatt drift i Stabæk Holding blir avgjort på nyåret.

– Det er ikke satt noen fristdato, men alle parter synes å være enige om at det haster med en eventuell løsning, forteller leder for gjeldsnemnda, Sandvika-advokat Kjell Dagestad.

DnB NOR er mest eksponert ved en konkurs i Stabæk Holding. Storbanken sitter med tinglyst pant på 260 millioner kroner i eiendommen.

Nest største kreditor er arenaeieren selv, Kjell Chr. Ulrichsen med et pant på 60,1 millioner, tinglyst 17. november i år av familieselskapet Vicama gjennom heleide Ulfoss Invest. I tillegg kommer tinglyst pant i driftstilbehør.

Egenkapitalen tapt

Mest dramatisk er tallene i Stabæk Holdings heleide datterselskap Fornebu Arena AS, som er hjemmelshaver til de ulike arenaseksjonene. Selskapet har en negativ egenkapital på 6,9 millioner kroner og et foreløpig underskudd på 1,7 millioner.

Selskapet har ikke likviditet til å betjene sine løpende forpliktelser etter hvert som disse forfaller, og situasjonen er neppe forbigående. En eventuell akkordløsning skal finansieres gjennom en større refinansiering av hele konsernet, opplyser selskapet.

Ikke en krone mer

Gjennomgående dyster status og utsikter i Stabæk Holding gjorde det neppe vanskelig for tingretten å ta begjæringen om gjeldsforhandlinger til følge.

Budstikka har tidligere skrevet at Ulrichsen over tid kan ha tapt opp mot 200 millioner på sitt engasjement i Stabæk, og finansmannen vil ikke legge inn en krone mer i dagens driftsmodell.

Arenaselskapet har lagt inn 72 millioner i frisk kapital siden fjorårets refinansiering og inngåelsen av ny leieavtale med Stabæk Fotball. Fortsatt drift neste år ville trolig ha krevd nye 20 millioner, samtidig som årets regnskap vil vise om lag 33 millioner i underskudd.

Les mer om:  Nyheter  Sport  Stabæk  Økonomi  Nyheter 

På forsiden nå