UTSETTELSER: Rådmann Lars Bjerke legger frem handlingsprogrammet i dag med forslag om utsettelser av skoler og sykehjem. FOTO: KARL BRAANAAS (FOTO: KARL BRAANAAS)

Kjøp bilde

Rådmannen vil utsette nye skoler og sykehjem

De to nedslitte skolene på Landøya og Risenga blir ikke fornyet etter opprinnelig plan, og sykehjemmet på Nesbru forskyves i to år.

Jobb lokalt (40)

– Dette er tvingende nødvendig for å holde gjelden innenfor et forsvarlig nivå, sier rådmann Lars Bjerke som tirsdag legger frem handlingsprogrammet med budsjettforslaget for 2013–2016.

Facebook-knapp kommer her

Han påpeker at budsjettforslaget for neste år ikke innebærer noen form for innskjæringer i forhold til det tilbud som er i dag.

Si din mening om budsjettforslaget i kommentarfeltet under denne artikkelen.

LES OGSÅ: Bygger skoler for 1 milliard kroner

Utsetter Landøya og Risenga

Etter planen skulle Landøya skole stått ferdig i 2016, til en pris på 300 millioner. Denne utsettes til 2017. Risenga var forspeilet å stå klar i 2017, men vil i rådmannens forslag utsettes til 2019.

Årsaken til Risenga-utsettelsen er, ifølge Bjerke, lavere elevtilvekst enn beregnet og at man nå vurderer å bygge ny skole på samme skoletomt, og ikke bygge ny skole på Fusdal slik planen var.

LES OGSÅ: KOMMENTAR: Å leve etter evne

Sykehjem utsettes i to år

Det som har skapt betydelig diskusjon er utsettelsen av sykehjemmet i Gartnerveien på Nesbru som skulle skje i 2015. For rådmannen er politikernes vedtak om utsettelse kjærkomment.

Investeringene utsettes i to år og sykehjemmet vil først stå ferdig i 2017. Sykehjemmet er budsjettert til 280 millioner.

For Askers innbyggere innebærer ikke budsjettforslaget til rådmannen økte utgifter. Avgiftene justeres bare i takt med den generelle prisøkningen.

Les mer om handlingsprogrammet i Budstikkas papirutgave tirsdag:

* Flere helsesøstre
* Nei til spesialskole
* Reduserer administrasjonen

 

På forsiden nå

Bli tilhenger av Budstikka på Facebook: