Fartsbøtene går til menn

Menn i Asker og Bærum tas fire ganger så mange ganger i fartskontroll som kvinner. Brit Heiestad og Audun Tunold kjenner seg igjen.

DEL

– Det stemmer bra med virkeligheten, det, ler Brit Heiestad og kikker bort på mannen.

– Vi har hytte i Valdres, og jeg leder statistikken, innrømmer Audun Tunold fra Jar.

– Men jeg har en vesentlig forklaring på det: Det er jeg som stort sett kjører dit. Samtidig er nok menn litt mer utålmodige, tror han. Tunold bedyrer at fartsbøtene først og fremst har kommet av uoppmerksomhet mens han har sittet i andre tanker.

– Jeg er veldig obs i 50- og 60-sonene, så dette har kommet i 80-sonen. De siste ti årene så tror jeg at det er blitt fire bøter, sier han.

– Jeg har én. Den kom også i 80-sonen, sier hun.

– Prøver menn å tøffe seg ved å kjøre fort?

– Jeg kan ikke si at det er noen drivkraft hos meg å være macho. Det er uoppmerksomhet. Blant yngre menn er det kanskje annerledes, mener han.

LES OGSÅ: UP skremt etter råkjøring i Heggedal

Menn, menn

Tall fra Statens innkrevingssentral viser at menn er kraftig overrepresenterte når forenklede forelegg sendes ut til postkassene i Asker og Bærum.

Til og med 22. november i år er det blitt sendt ut 1.654 forenklede forelegg til menn fra Asker og Bærum som er tatt i fartskontroller (utenom fotobokser). Til sammenligning har 382 kvinner fått det samme brevet. Den samme forskjellen ser vi både i 2010 og 2011.

– Jeg er ikke overrasket over totalen i tallene. Menn er generelt mer opptatt av fart og flyt. En del mannfolk blir mer aggressive i trafikken og kjører mer på. De sjanser mer, forholder seg ikke til reglene i samme grad som kvinner, samtidig som de nok kjører mer. Kvinner er rett og slett mer lovlydige, mener leder Stig Wettre-Johnsen i fellesoperativ seksjon hos politiet i Asker og Bærum.

Han tror at spesielt unge menn har en dårligere risikoforståelse enn kvinner.

– De må ofte gå på en smell for å endre seg. Mannfolk tenker at de har kontroll, sier han.

To hovedforklaringer

Forskningsleder Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt mener forklaringen er sammensatt.

– En hovedforklaring er at menn kjører dobbelt så mye som kvinner, og jeg regner med at det også gjelder for Asker og Bærum. Men: De kjører ikke fire ganger så mye, fastslår Bjørnskau.

LES OGSÅ: Kjørte 95 km/t i 50-sonen

Den andre forklaringen er forskjell i kjørestil.

– Vi har data som viser at menn kjører litt fortere enn kvinner, og dermed får de nok flere fartsbøter. Samtidig kan en forskjell i hvor menn og kvinner kjører også påvirke tallene. Det er kanskje ikke like mye kontroller på de mindre veiene, mens det er mer på landeveiene hvor menn kanskje kjører mer enn kvinner. Men dette er noe jeg tror, og ikke noe jeg kan dokumentere, understreker han.

– Hvorfor kjører menn fortere?

– Det er vanskelig å si sikkert. Det kan være at menn gjennomgående eier biler hvor det i mindre grad merkes at du kjører fort, og at det derfor lett går fortere. Samtidig tror jeg at menn liker fart bedre enn kvinner, mens kvinner er mer sikkerhetsorienterte. Altså en forskjell i måten vi er på. Det er nok noen gamle fordommer som kan vise seg å stemme, mener han.

Likestilling

Bjørnskau tror imidlertid at forskjellen er blitt mindre de siste tiårene.

– Dette handler mye om erfaring, og hvor god man føler seg som sjåfør. Og kvinner har økt bilkjøringen mer enn menn de siste årene. Likestillingen spiller nok inn her også. Men dette er altså noe jeg tror, understreker han.

Artikkeltags