Nettgjest: Jostein Bø og Kjetil A. Nesland

Spør kommunens ledelse om streiken

(FOTO: HANS HAMRE)

Asker er en av kommunene som er hardest rammet av streiken. Kommunens HR-sjef Jostein Bø (til høyre) og kommuneoverlege Kjetil A. Nesland svarer leserne.

Siste oppdatert 01.06.2012

Dette nettmøtet var ferdig
01. juni 2012 kl. 11.00

Siste svar

Spørsmål:

Av Tilla, Asker , 31.05.2012

Hei. Kan dere innrømme at det er bra at Asker kommune sparer mye penger på streiken, eller ser dere det på en annen måte?

Svar:

Asker kommunes fokus er utelukkende på innbyggerne, og faren for liv og helse. Økonomien kommer i andre rekke, og dette kommer vi tilbake til når streiken er over. Det er et faktum at kommunen vil spare lønnsutgifter, men også ha vesentlige kostnader ved en streik.

Spørsmål:

Av Ola Nordmann , 31.05.2012

Hvor lenge antar dere at streiken kommer til å vare, og hvor mange fler kan bli tatt ut?

Svar:

Det er vanskelig å si, det avhenger av hva som skjer sentralt i de kommende dagene.

Spørsmål:

Av Hans Hamre , 01.06.2012

Hei Jostein.
Ser dere lys i streiketunnelen? Eller vil dette dra ut i tid?

Svar:

Se spørsmål over

Spørsmål:

Av Inge, Lier , 01.06.2012

Hei. Hvilke myndigheter er Asker kommune i dialog med under streiken? Og hvordan er stemning blant dem som fortsatt er på jobb i kommunen?

Svar:

Asker kommune rapporterer daglig status til sentrale myndigheter, både helsemyndighetene og KS. Stemningen blant de som er på jobb oppleves som god.

Spørsmål:

Av Rune fra Nesbru , 01.06.2012

Hei, hvor mye må innbyggerne tåle før streiken kan avblåses? Tenker på helse osv.?

Svar:

Streik i offentlig sektor vil alltid ramme tredjepart, altså innbyggerne, og dette beklager vi sterkt. Streik er et lovlig virkemiddel, som vi som arbeidsgiver respekterer og forholder oss til.
Asker kommunes fokus er hele tiden å begrense skadevirkningene for innbyggerne, og balanserer dette oppimot det å følge spillereglene for konflikter i arbeidslivet.
Vårt fokus er liv og helse. Vi søker dispensasjon i tilfeller hvor vi anser at liv og helse er i fare, og opplever at fagforeningene tar slike søknader på alvor. Hittil anser vi ikke at streiken har vært til fare for liv og helse.

Spørsmål:

Av Steve Kölle , 01.06.2012

Er det streik i helgene?

Svar:

Streiken pågår også i helgene. Mange av kommunens virksomheter drives døgnkontinuerlig, 365 dager i året. Skoler og barnehager er stengt i helgene.

Spørsmål:

Av Sissel, Heggedal , 01.06.2012

Hvorfor er det et problem at folk streiker?

Svar:

Kommunen er leverandør av velferdstjenester til alle innbyggere i kommunen.
For samfunnet og for den enkelte innbygger er det en stor utfordring når disse tjenestene stopper opp som følge av streik.

Spørsmål:

Av Børre Bondemann , 01.06.2012

Er det mølig at strejken kæn bli avklært i løpe av helga

Svar:

Det vet vi ikke på nåværende tidspunkt. Vi registrerer at meklingen er gjenopptatt i statlig sektor, og håper at dette kan føre til at partene i kommunal sektor også kommer i dialog. Dialog er positivt og vil alltid være et første skritt mot en løsning. Hvor lang tid det vil ta er vanskelig å si.
Asker kommune er forberedt på at streiken vil kunne vedvare.

Spørsmål:

Av Anders , 01.06.2012

Hvor godt forberedt var kommunen på at det kunne bli streik? Og hvordan forbereder man seg til en slik streik?

Svar:

Asker kommune har prosedyrer og rutiner for streikeforberedelser. Disse gjennomfører vi foran hvert tariffoppgjør.
Vi var derfor godt forberedt, men når streiken ble et faktum, erfarer vi at det alltid er mulig å forbedre seg. Spesielt kritisk er informasjonen til innbyggerne, både de som berøres direkte og de øvrige. Informasjon er krevende, og et viktig område å fokusere på i en evaluering etter at streiken er over.

Spørsmål:

Av Nils Johan , 01.06.2012

Har noen av dere selv vært i streik noen gang?

Svar:

Ingen av oss har tidligere vært i en storstreik som den vi opplever nå.
Asker kommune har ikke vært i en tilsvarende situasjon siden midt på 1980-tallet.

Spørsmål:

Av Nils Johan , 01.06.2012

Hvorfor et nettopp Asker tatt ut til å bli rammet så kraftig av denne streiken, tror dere?

Svar:

Det vet vi ikke. Det er fagforeningene som har regien i så måte.
Når dette er sagt, så opplever Asker kommune at vi har dyktige og ansvarlige tillitsvalgte som vi har en god dialog med.
Vi erfarer at dette er av vesentlig betydning nå når vi står midt oppe i en så krevende situasjon.

Spørsmål:

Av Knut, Oslo , 01.06.2012

Hei, synes dere selv at ansatte i offentlig sektor tjener nok, og hva tenker dere om lønn og dens betydning for rekruttering i fremtiden?

Svar:

Asker kommune er opptatt av at vi både idag og i fremtiden er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsgiver, for å sikre kommunen tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft.
Lønn er et av flere virkemidler i en slik sammenheng, og lønnspolitikk er en viktig del av kommunens arbeidsgiverpolitikk.
Det er viktig at ansatte i offentlig sektor tilbys et lønnsnivå som gjør at vi fortsatt kan være en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver.

Spørsmål:

Av Hilsen Børre fra Borgen , 01.06.2012

Hei, har dere noen tanker om hvilke signaler streiken sender ut til deres kolleger i andre land?

Svar:

Vi i Asker kommune er opptatt av å håndtere situasjonen innenfor spillereglene, og til beste for vår innbyggere.
Vårt fokus er tjenestene til Askers innbyggere. I tillegg er det svært viktig for Asker kommune at vi kan videreføre et godt arbeidsmiljø også etter at streiken er over.