Nettgjest: Siv Irene Nesse (Fagforbundet) og Arild Nilsen (Delta Bærum)

Nettmøte om streiken

Siv Irene Nesse (bildet), Fagforbundet i Asker, og Arild Nilsen, Delta Bærum, svarer på lesernes spørsmål om den pågående streiken. Still ditt spørsmål her!

Siste oppdatert 31.05.2012

Dette nettmøtet var ferdig
31. mai 2012 kl. 14.00

Siste svar

Spørsmål:

Av Julia , 30.05.2012

Hvor lenge tror du at streiken kommer til å vare?

Svar:

Hei Julia!
Streikens varighet er avhengig av når partene kommer til enighet, eller eventuelt ved tvungen lønsnemd. Vi har fram til nå ikke mottatt noe tilbud fra arbeidsgiver på våre opprinnelige krav. Vi er klare til å fortsette denne lovlige streike så lenge det er nødvendig, men håper selvfølgelig at partene skal komme til en løsning så raskt som mulig.
Siv Irene Nesse
Nestleder Fagforbundet Asker

Spørsmål:

Av Kjell, Dikemark , 30.05.2012

Hei, hvor lenge kan dere holde ut?

Svar:

Hei Kjell!
Takk for spørsmålet ditt. Vi holder ut så lenge det trengs! Det vil si til det foreligger et anstendig resultat.
Siv Irene Nesse
Nestleder Fagforbundet Asker

Spørsmål:

Av Ali Iqubal , 30.05.2012

Er det virkelig nødvendig med denne streiken ? Forstår at det er rundt NOK 1500 per år mellom tilbud og krav i følge SSB. Jeg er ung og vil ikke inn i offentlig sektor noen gang. Dere er en gjeng sutrere. Eneste bra med streiken er at Stat og Kommune sparer 100 mill om dagen.

Svar:

Hei Ali!
Ja, vi mener streiken er nødvendig og viktig! Fagforbundet har ennå ikke mottatt noe tilbud fra arbeidsgiverdsida. Vi har derfor ikke noe tallmateriale å forholde oss til. SSB's tall blir derfor ren spekulasjon. Dette handler uansett ikke kun om kroner og ører, men også om en rekke krav knyttet til blant annet ulempetillegg, sosial dumping, minstelønnsatser, rett til fulle stillinger og pensjonsordninger. Dette vil bidra til at offentlig sektor blir mer attraktiv som arbeidsgiver. Ønsker deg velkommen som en av oss hvis du skulle ombestemme deg.
Siv Irene Nesse
Nestleder Fagforbundet Asker

Spørsmål:

Av Dag Holth , 30.05.2012

Hvis dere mener dere har for høy kompetanse i forhold til den jobben dere gjør, hvorfor bytter dere ikke bare jobb. Det er sikkert andre som gjerne tar både jobben deres og lønningene deres. Jeg ville satt pris på om dere sluttt å plage oss som aldri har gjort dere noe. Streik = Furting, mener jeg.

Svar:

Hei Dag!
Vi mener ikke at vi har for høy kompetanse i forhold til jobben, men at lønn og kompetanse må stå i forhold til hverandre. For de med høyskoleutdannelse krever vi at de skal ha en lønn på tilsvarende nivå med de gruppene de sammenligner seg med. Generelt krever vi uttelling for etter- og videreutdanning som er nødvendig for å sikre effektive offentlige tjenester med god kvalitet.
Siv Irene Nesse
Nestleder Fagforbundet Asker

Spørsmål:

Av Fru Flink , 30.05.2012

Jeg har jobbet i norsk-privat legemiddel industri i 15 år og aldri opplevd å få snitt eller over i lønnstillegg. Vi får høre at snittet trekkes opp av industri vi ikke kan sammenlikne oss med (les;Olje), og at vi må ta ansvar for å beholde egne arbeidsplasser i Norge.
Regjeringen gjør ikke nok for å sikre at arbeidsplasser ikke blir eksportvare til lavkost-land (heia-rødgrønt..) så hvorfor skal skattepengene våre gå til dere i offentlig sektor?? I tillegg er det vi som straffes mens dere streiker fordi vi har skolebarn.
Jeg raser.....

Svar:

Hei Fru Flink!
Streik medfører dessverre enkelte ganger ulemper for 3.-part. Det foreligger ikke andre avtalte virkemidler vi som arbeidstakere kan benytte oss av i en konfliktsituasjon. Vi mener vi ikke har misbrukt streikeretten. Fagforbundet i Asker har, så vidt vi kan huske, ikke vært i streik siden 1984. At skattepengene våre blant annet går til å drifte offentlig sektor er fordi man i Norge ønsker en solid offentlig velferdsstat.
Fagforeningene har, uavhengig av regjeringer, over flere år sluttet opp om det inntektspolitiske samarbeidet i Norge, nettopp av hensyn til konkurranseutsatt næring.
Siv Irene Nesse
Nestleder Fagforbundet Asker

Spørsmål:

Av Gerhard Salicath , 30.05.2012

Hei!

Det er krise i Europa, millioner av mennesker er arbeidsløse, og ytterligere millioner står i fare for å miste arbeidet. Hvordan kan dere streike i en sånn verden, og hva streiker dere for?

Svar:

Hei Gerhard!
Våre krav er:
- sikring av kjøpekraft for alle arbeidstakere
- sikre likelønn og lønnsutvikling ved kombinasjon av generelle tillegg og heving av tariffavtalenes minstelønnssatser
- sikre garantiordningen for å fremme likelønn og bekjempe lavlønn
- forsterke retten til uttelling for kompetanse, herunder tilleggs- og spesialutdanning, realkompetanse og lederansvar
- forsterke retten til full stilling og fast ansettelse
- betydelig heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
- videreføre krav til AFP og tjenestepensjon

Se forøvrig svar til Silje lenger ned.
Arild og Siv Irene

Spørsmål:

Av viktoria , 30.05.2012

tror dere streiken kommer til å vare lenge?

Svar:

Hei Viktoria!
Vi viser til svar til Julia over.
Siv Irene Nesse
Nestleder Fagforbundet Asker

Spørsmål:

Av Laila B , 30.05.2012

Blir det streik på flere skoler i Bærum?

Svar:

Hei Laila!
Vi vet ikke hvordan streiken vil utvikle seg. Foreløpig er det kun 2 SFO-er som er rammet av streik.
Arild Nilsen
Streikeleder Delta Bærum

Spørsmål:

Av Henrik , 30.05.2012

Hei.
Kan dere si noe om hvordan streiken rammer videregående og hvilken dette gjelder.

Svar:

Hei Henrik!
Verken Fagforbundet eller Delta har tatt ut medlemmer i videregående skole, så dette spørsmålet må du rette til UNIO.
Arild Nilsen, Streikeleder Delta Bærum og Siv Irene Nesse, Nestleder Fagforbundet Asker

Spørsmål:

Av Jan Svendsen , 30.05.2012

Hei,
Ser at det kun er skoler i Asker som foreløpig er tatt ut i streik. Blir skoler i Bærum også en del av streiken, eller holder man seg til skoler i Asker?

Svar:

Hei Jan! Viser til svar til Laila over.
Arild Nilsen, Streikeleder Delta Bærum

Spørsmål:

Av Silje , 30.05.2012

Dere synes ikke det er litt tragisk med stor streik i Norge naa, spesielt med tanke paa situasjonen i resten av Europa? Hva skjer i Norge om ikke alle faar det som de vil. Skal vi alle bare streike da. Jeg er sikker paa at alle kan finn noe aa streike for, men ser ikke hvordan det skal foere frem til noe som helst. Kan du hjelpe meg aa forstaa?

Svar:

Hei Silje!
Vi ser realistisk på våre omgivelser og ser deler av Europa sliter. Våre krav tar høyde for denne virkeligheten. Vår streik kommer som følge av manglende tilbud fra arbeidsgiver. Vi som er ansatt i kommunal sektor ser at vi sakker akterut i forhold til andre grupper i arbeidslivet. Våre krav blir av flere sentrale økonomer beskrevet som ansvarlige og moderate.
Arild Nilsen, Streikeleder Delta Bærum og Siv Irene Nesse, Nestleder Fagforbundet Asker

Spørsmål:

Av Svein Roger , 30.05.2012

Synes det er flott at dere streiker mot behandlingen dere har fått av Arbeiderpartiet i lønnsforhandlingene. Neste gang stemmer jeg IKKE på Ap. Opplever dere noe press fra partiapparatet?

Svar:

Hei Svein Roger!
Regner med at dette spørsmålet hovedsaklig er rettet mot Fagforbundet. Vi føler ikke noe press fra partiapparatet.
Siv Irene Nesse, Nestleder Fagforbundet Asker

Spørsmål:

Av Birger , 30.05.2012

Hvordan kan dere kreve lik lønn med ansatte i privat sektor? Offentlig ansatte har sikrere jobber og generelt bedre sosiale ordninger enn ansatte i det private. At dere nå skal ha samme lønn er gammeldags griskhet!

Svar:

Hei Birger! Våre krav er langt fra gammeldags griskhet. Dette handler om viktige prinsipper som:
- sikring av kjøpekraft for alle arbeidstakere
- sikre likelønn og lønnsutvikling ved kombinasjon av generelle tillegg og heving av tariffavtalenes minstelønnssatser
- sikre garantiordningen for å fremme likelønn og bekjempe lavlønn
- forsterke retten til uttelling for kompetanse, herunder tilleggs- og spesialutdanning, realkompetanse og lederansvar
- forsterke retten til full stilling og fast ansettelse
- betydelig heving av tillegg for ubekvem arbeidstid
- videreføre krav til AFP og tjenestepensjon

Siv Irene og Arild

Spørsmål:

Av Ed(elev) , 30.05.2012

hvis f.eks streiken varer helt ut skoletiden. Må da den skoletiden som er blitt "brukt opp" bli "brukt" når det egentlig ikke er skoletid

Svar:

Hei Ed(elev)!
Nei! Du får sommerferie, til vanlig tid, i år også!
Siv Irene og Arild

Spørsmål:

Av Charlotte , 30.05.2012

Hei, tar opp fag som privatist for å forbedre vitnemål. Så at kontorpersonale på Eikeli Vgs var tatt ut i streik. Er det mulig at jeg ikke får fornyet vitnemålet mitt om streiken vedvarer?

Svar:

Hei Charlotte!
Dette kan vi dessverre ikke svare på. Ta kontakt med ledelsen på Eikeli vgs.
Siv Irene og Arild

Spørsmål:

Av arbi , 31.05.2012

hvor lenge varer spreiken

Svar:

Hei Arbi! Se svar til Julia øverst.
Siv Irene og Arild

Spørsmål:

Av Maria , 31.05.2012

Jeg lurer på om Rud Videregående skole eller Dønski blant annet vil bli rammet på noen som helst måte? Eller kommer ikke streiken til å bli utvidet så mye at fylkeskommunen blir rammet?

Svar:

Hei Maria!
Delta Bærum har ikke medlemmer på noen av disse stedene så dette vet vi ikke noe om.
Arild Nilsen, Delta Bærum

Spørsmål:

Av Trond Johnsen , 31.05.2012

Hei, hva skjerm med karakterene for dem på videregående som ikke får ta avslutningseksamen grunnet streik? Hva vil stå på vitnemålet og hvordan vurderes dette i konkurransen om opptak til høyskoler?

Svar:

Hei Trond!
Dette må du sjekke med skolen eller fylkeskommunens utdanningsavdeling.
Arild og Siv Irene

Spørsmål:

Av Joakimre , 31.05.2012

Er det streik på Borgen ungdomskole 31.5?

Svar:

Hei! Ja, det er streik der og derfor redusert drift! Følg med på kommunens sider for info: http://www.asker.kommune.no/Nyheter/Streik-i-Asker-kommune/
Siv Irene, Fagforbundet

Spørsmål:

Av Ulf, Røyken , 31.05.2012

God dag! Som sikkert mange lurer på: Hvorfor gidder dere dette? Det handler vel ikke bare om lønn?

Svar:

Hei Ulf!
Se tidligere svar over!
Arild og Siv Irene