Nettgjest: Skatt Øst

Nettmøte om selvangivelsen

SKATT

SKATT: Avdelingsdirektør Inger Berit Andersen og seniorrådgiver Ole Anders Grindalen fra Skatt Øst (FOTO: KNUT BJERKE)

Mandag 23. april fra klokken 12 svarer avdelingsdirektør Inger Berit Andersen og seniorrådgiver Ole Anders Grindalen i Skatt Øst på dine spørsmål om selvangivelsen og skatteoppgjøret.

Siste oppdatert 23.04.2012

Dette nettmøtet var ferdig
23. april 2012 kl. 13.00

Siste svar

Spørsmål:

Av Kjetil, Asker , 19.04.2012

Hei. Hvilke poster bør jeg absolutt ikke glemme å sjekke?

Svar:

Du må sjekke at alle forhåndsutfylte poster er riktige. Vi vet ikke alt om deg, har du f eks skiftet arbeidssted kan du ha krav på høyere reisefradrag. Tenk gjennom om din livssituasjon ble endret i 2011. Dette kan f.eks være barnepass og pendling. Et godt råd, les overskriftene til rettledning til postene i selvangivelsen - kanskje noe gjelder deg.

Spørsmål:

Av Mai Britt , 19.04.2012

Har fått beskjed av nav at jeg ikke vil få utbetalt mine skattepenger fra dere, for de går direkte til nav pga at jeg fikk litt hjelp i 2011. Stemmer dette, har de lov til å forlange det??

Svar:

Her vil muligens reglene om motregning komme til anvendelse.

Spørsmål:

Av Rigmor Smithurst , 19.04.2012

Hvordan sender jeg med kvittering for dyr tannbehandling
elektronisk? Kan jeg sende den separat eller må jeg sende
selvangivelsen pr. post denne gang. I hvilken post skal den
post på selvangivelsen skal summen stå?

Svar:

Det er ikke all tannbehandling som gir rett til særfradrag for store sykdomsutgifter. F.eks gir peronditt særfradrag. Da vi ikke har nok informasjon om tannbehandlingen ber vi deg undersøke om du har fradragsrett med Skattopplysningen, tlf 800 80 000. Er det fradragsrett fører du fradraget i post 3.5.4 og spesifiserer utgiftene. Legeattest må innsendes hvis vi ikke har den fra før. Du kan laste opp legeattesten og sende den inn sammen med selvangivelsen eller sende den per post. Annen dokumentasjon sender du inn hvis vi spørr om det.

Spørsmål:

Av Kristin Olsen , 20.04.2012

Hei !
Min mor solgte eiendom høsten 2011. Hun har i 2012 fått krav om en vesentlig høyere innbetaling av restskatt enn tidligere år. Skal hun kun betale formueskatt for perioden fra oppgjør for salget ble overført hennes konto og frem til 31.12.2011 ? Slik det nå ser ut kan det virke som om det har blitt en beregning av formue for hele 2011, men oppgjøret har jo ikke vært hennes før høsten 2011. Evnt. hvordan dokumenteres dette ovenfor likningsmyndighetene ?

Svar:

Det er formuen per 31.12 som er grunnlag for beregning av formueskatt. Din mor eier da ikke eiendommen per 31.12 men har kanskje penger på bankkonto ved utgangen av år.

Spørsmål:

Av GullEva , 20.04.2012

Hei Skatt Øst,

Jeg har solgt alt gulltøyet mitt til GullAdam. Et armbåndsur og noen smykker. Fikk i overkant av 25.000 kroner for det. Må jeg skatte av den summen?

Svar:

Salg av smykker du har brukt selv regnes som innbo og løsøre og kan selges skattefritt.

Spørsmål:

Av Ingrid Sagen , 20.04.2012

på vanlig tannlege regning, det vil si en bro, på kr 15000kr. kan man skrive av den på noen måte?

Svar:

Se svar på spørsmål om tannbehandling.

Spørsmål:

Av Kari Bjerknes , 22.04.2012

Hei. Min manns arbeidsgiver har ikke sendt inn lønns og trekkoppgave i tide til at den kom med på selvangivelsen. Regner med at vi da i tillegg til å føre opp hans lønn også må forandre skatteklassen da den nå plutselig sto som 2F.... Kan man straffe arbeidsgiveren på noen måte siden dette var andre gang på 3 år han har gjort det samme.

Svar:

Du har helt rett i at din mann må føre opp inntekt som ikke har kommet med i den forhåndsutfylte selvangivelsen. Skatteklassen vil vi eventuelt endre automtisk hvis dere skal lignes i annen skatteklasse. Skatteetaten kan gi arbeidsgiver "bot" ved forsinket levering av grunnlagsdata.

Spørsmål:

Av Vivi.l.hall@gmsil.com , 22.04.2012

Hvilke utgiftet kan jeg utgiftsføre i forbondelse med salg av bolig og kjøp av ny boøig?

Svar:

De fleste som selger sin bolig i dag selger den skattefritt da de oppfyller vilkårene for skattefrihet (minst 1 års eier- og botid). Det gis da ikke fradrag for utgifter til megler o.l. Utgiftene ved kjøp av ny bolig anses som en del av kjøpesummen og kommer eventuelt til fradrag ved et senere skatteplikitg salg. Er du i annen situasjon bør du se i rettledningen til post 2.8.4 side 6 og på side 22.

Spørsmål:

Av Bjørn Thomas , 22.04.2012

Hei

Har et lite problem og sliter med å få tak i skatteetaten fra utlandet så tenkte jeg skulle spørre dere.

I følge egne beregninger og nordnets realisjonsoversikt så har jeg tapt ca 6000 på aksjer i fjor som er fradragsberetighet. I ligningen er jeg isteden oppført med 63 000 i gevinst noe som har gitt baksmell. Feilen kommer av en spleis og en emisjon som har blitt ført feil av etaten og jeg kan bevise dette. Problemet er hvordan jeg skal endre og hvor jeg skal føre dette?

Har endret i selvangivelsen for det er ganske lett, men problemet er og endre i RF-1088 . Her kan man bare endre i realisjonsoversikten og det finnes ingen post for dette tapet eller henvisning til datoen det skjedde.

Har dere noen tips til hvordan jeg kan få endret dette eller legge inn en post med en ny dato?

Tusen takk!

Svar:

Vi anbefaler deg å legge inn disse opplysningen under tilleggsopplysninger både i skjema RF-1088 og i selvangivelsen.

Spørsmål:

Av Vibeke , 22.04.2012

Vedr. Innskuddspenjon. Kan dette trekkes fra på skatten? Evt. hvilken post skal dette føres på? Og hva blir beløpet som evt kan trekkes fra? Beholdning 01.01.11: 29.953,29.Innskudd 6591,32 Avkastning -1785,77 Beholdning 31.12.11: 34.758,77

Svar:

Hvilke poster og beløp du skal bruke i selvangivelsen skal være påført oppgaven fra forsikringsselskapet e.l. Fremkommer ikke disse opplysningene på den forhåndsutfylte selvangivelsen må du korrigere denne. Fradrag for innskudd til pensjonsordning føres i post 3.2.12.

Spørsmål:

Av Anne Karine , 23.04.2012

Hei.
Jeg har et privat lån hos min mor som jeg fikk i 2010. Dette førte jeg opp på fjorårets selvangivelse. Skal jeg føre det opp hvert år til det er nedbetalt? Lånet blir nedskrevet med 1/2 G hvert år, så da går jeg ut i fra at jeg trekker fra dette på lånesummen i år? Hvilken post skal det stå under? På forhånd takk for svar!

Svar:

Restlån per 31.12 skrives i selvangivelsen under post 4.8.1. I de fleste tilfeller kan lånet nedskrives med 1/2 G.

Spørsmål:

Av Sigurd Nore , 23.04.2012

Vi har en datter som har vært utveklingsstudent i usa
i 10 mnd kan vi trekke fra noen utgifter i den forbindelse?

Svar:

Nei.

Spørsmål:

Av Ellen Zack , 23.04.2012

Jeg har vært på arbeidsavklaringspenger (tidligere yrkesrettet attføring). "Navneskiftet" har fra yrkesrettet attføring til arb.avklaringspenger har gitt meg kr 12.000 mer i skatt pr år. Jeg er enslig forsørger med et barn. Studerer på heltid. Jeg hadde en lønn på kr 162.795 i 2011. Har 0 formue og 0 eiendomsverdier. Jeg har i tillegg diabetes 1 og har særfradrag kr 33.000 pga dette. Jeg kan ikke skjønne at jeg skal betale hele kr 12.000 i skatt. Dette gjør jo at jeg kommer under fattigdomsgrensen og SIFOs standardbudsjett. Jeg har skatteklasse 2.

Svar:

Her trenger vi flere opplysninger for å kunne gi deg et svar. Anbefaler at du tar kontakt med Skatteopplysningen på tlf 800 80 000.