Bjørn Sætre. FOTO: CECILIE FOSS

Slik skal sykkel-krangelen stoppes

Norges Cykleforbund er lei av konflikter med ­bilister i forbindelse med trening.
André Strømnes
Publisert 09.05.2012 kl. 09:22 Oppdatert 09.05.2012 kl. 12:14

Tips en venn på e-post:


10 sykkelvettregler fra NCF:

For din og andres sikkerhet ved ­trening på trafikkert vei:

1) En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke veiens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.

2) Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter. Gi tydelig tegn om hvor dere skal.

3) Fakta om forbikjøring:

a. Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på veiens skulder jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18–1.

b. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf. trafikkregler § 12–3. SLF og NCF anbefaler 1,5 meter avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.

4) Er det mange på trening – del dere i flere mindre felt på maksimalt 10–15 syklister.

5) Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.

6) Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelvei – vær konsekvent og la hele gruppen enten følge veibanen, eller sykkelveien.

7) Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av veibanen.

8) Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet. Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise, legger du deg bakerst i gruppen.

9) Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt fremlys og rødt baklys ved sykling i mørket.

10) Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.


Nå har de utarbeidet ti regler som skal dempe antallet ulykker (se fakta­boks).

– For å bedre forståelsen og holdningen til samarbeidet i trafikken har vi i NCF laget ti sykkelvettregler for syklister som trener på offentlig vei. Hvis alle syklister følger disse reglene, blir det garantert triveligere og mer sikkert å sykle, sier fungerende generalsekretær i Sykkelforbundet, Bjørn Sætre.

Asker-mannen påpeker at med våren kommer syklistene tilbake på veiene og utallige konflikter og nestenulykker. Samt dessverre også ulykker mellom bil og syklister.

LES OGSÅ: Syklister gjemmer seg bort for å trene

– Uansett hvem som har feil, så går det alltid ut over syklisten. Temperaturen er høy i flere blogger, og hatmeldinger går frem og tilbake.

Ifølge Sætre kommer det tydelig frem i en del blogger at de fleste bilister ikke kjenner til syklistenes rettigheter, at og de faktisk har rett – og plikt – til å bruke kjørebanen da de er definert som kjørende.

Ofte uvettig kjøring

Sætre legger ikke skjul på at både bilister og syklister må ta ansvar for situasjonen.

– Bilistene kjenner heller ikke til hvor farlig det er å passere for nærme en syklist ved forbikjøring. Vi ser også at mange syklister ikke tar tilstrekkelig hensyn til både hverandre og andre trafikanter. Vi i NCF har fått forespørsler fra «nye» syklister, media og klubber om hva vi har av retningslinjer og regler. Reglene er veitrafikkloven, normene er våre ti sykkelvettregler. Vi påstår at det er mange uvitende uvettige bilister, men vi ser ofte uvettig kjøring av syklister også, sier fungerende generalsekretær i Norges Cykleforbund, Bjørn Sætre.

– Ta hensyn

– Vi prøver å mane begge grupper til å ta hensyn og bestrebe seg på samspill. Det må aksepteres at både bilister og syklister har rett til å bruke veibanen, sier kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk, Kristin Øyen og fortsetter:

– Her er delt ansvar. Det handler både om at syklister tar hensyn når de sykler i store felt og at de deler seg opp slik at det er mulig for bilister å kjøre forbi. Men også at biler holder avstand slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. Man må innse at det ikke alltid går å trene på gang og sykkelvei. Det lar seg gjøre å dele det arealet som er, bare man innser at begge har rett til å bruke det, påpeker Øyen.

LES OGSÅ: Flere reportasjer om trening på Lyst

Les mer om:  Lyst  Lyst 

På forsiden nå